Khaw Soi Curry Paste (พริกข้าวซอย) 80 g / 500 g

  • Sale
  • Regular price $6.00


พริกข้าวซอย 80 กรัม และ 500 กรัม ตรา แม่น้อย เชียงราย ใช้ทำข้าวซอยไก่ ข้าวซอยเนื้อ และเนื้อสัตว์อื่นๆ อายุสินค้า 10 เดือน