ยาอมกำกิกเผี่ยง

Regular price $7.00

ยาอมกำกิกเผี่ยง 

สรรพคุณ : ขับเสมหะ และทำให้ชุ่มคอ