ยาเขียวตราใบโพธิ์

  • Sale
  • Regular price $2.00


ยาเขียวนั้น มีส่วนประกอบของพืชที่ใช้ส่วนของใบเป็นองค์ประกอบหลัก จึงไม่แปลกที่จะทำให้ยามีสีเขียว สำหรับใบที่ใช้ในการปรุงยานั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาเย็น ยาหอมเย็น หรือบางชนิดก็มีรสขม พบว่าใบไม้ที่ใช้ในยาเขียว มีมากมายหลายชนิดเลยละคะ ยกตัวอย่างเช่น ใบพิมเสน ใบผักกระโฉม ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย ใบพรมมิ ใบสันพร้าหอม ใบบอระเพ็ด ใบชิงช้าชาลี ใบมะระ ใบสะเดา ใบน้ำ เต้า ใบหนาด ใบกะเม็ง ใบแคแดง ใบทองหลาง ใบมน ใบมะเฟือง ใบนมพิจิตร ใบแทงทวย ใบพริกไทย ใบน้ำเต้าขม ใบปีบ ใบย่านาง ใบเท้ายายม่อม ใบหญ้าน้ำดับไฟ ใบระงับ ใบตำลึงตัวผู้ ใบฟักข้าว ใบถั่วแระ ใบระงับพิษ ใบเสนียด ใบอังกาบ ใบสะค้าน ใบดีปลี ใบมะตูม ใบสมี ใบลำพัน ใบสหัศคุณ ใบกระวาน ใบผักเสี้ยน ใบเถาวัลย์เปรียง ใบผักกาด ใบคนทีสอ ใบมะนาว ใบมะคำไก่ ใบมะยม ใบมะเฟือง ใบสลอด ใบขี้หนอน ใบสมี ใบขี้เหล็ก ใบผักเค็ด ใบพุมเรียง เป็นต้น