ยาแคปซูลเพชรสังฆาต ตราอภัยภูเบศร

  • Sale
  • Regular price $15.00


ยาแคปซูลเพชรสังฆาต ตราอภัยภูเบศร 
(Compound PET SUNG KART CAPSULE) 
บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร