ยาแคปซูลเพชรสังฆาต ตราอภัยภูเบศร

Regular price $15.00

ยาแคปซูลเพชรสังฆาต ตราอภัยภูเบศร 
(Compound PET SUNG KART CAPSULE) 
บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร